“A single chance is a galaxy of hope.”

“A single chance is a galaxy of hope.”

Defeat is a fate that few would like to condemn themselves to if they had a choice. It’s humiliating, demeaning, shameful, bothersome, and all the other possible negative descriptive adjectives. It’s something that must be avoided like the plague at all costs. When...
VISAYAS’ OLDEST STONE CHURCH

VISAYAS’ OLDEST STONE CHURCH

Tuwing Semana Santa o Holy Week sa Panahon ng Kuwaresma o Lenten Season, tradisyon na ng mga Katolikong Pilipino na magpunta sa mga simbahan o ang tinatawag na Visita Iglesia. Ito ay bilang simbolo ng pagsasakrispyo sa paggunita ng pagpasakit ni Jesus sa kamay ng mga...
THE “LONGEST BRIDGE”

THE “LONGEST BRIDGE”

Ang tulay o bridge ay isang mahalagang imbensyon ng tao na inilalapat sa isang body of water tulad ng ilog o dagat. Ito ang magdudugtong ng dalawang ibayo upang mapadali ang pagtawid ng tao o transportasyon na hindi namimiligrong lulubog o maaanod sa tubig-ilog o...
God Vs Science

God Vs Science

There are some people in this world that find solace in the arms of an ever-present and unfathomable being. Perhaps it’s a peace that’s founded in the human principle to follow “a good role model.” Maybe it’s the personal impersonality of deities that gives people...