MARANGAL NA DALIT NG KATAGALUGAN

MARANGAL NA DALIT NG KATAGALUGAN

Ang MARANGAL NA DALIT NG KATAGALUGAN ay ang maituturing nating PINAKAUNANG PAMBANSANG AWIT ng Pilipinas. Ang Katagalugan na tinutukoy rito ay ang buong Pilipinas dahil ayaw nina Bonifacio na tawaging INDIO ang mga katutubo habang ang mga FILIPINO naman noon ay ang mga...
ANG UNANG PAMBANSANG HALALAN

ANG UNANG PAMBANSANG HALALAN

16 SEPTEMBER 1935 ay ang petsa na nakakatatak sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Sa araw na ito ay ginanap ang kauna-unahang halalan para iboto ang PANGULO at PANGALAWANG PANGULO NG PILIPINAS kasama ang mga KONGRESISTA at SENADOR sa isang PAMBANSANG HALALAN o...