The Price of Free Media

The Price of Free Media

We’ve technologically advanced more in this century at a rate only replicated by maybe the Greeks. The sum of publicly, and sometimes privately, available human knowledge at the tips of our fingers. Entire industries and livelihoods have been developed in order to...
Three To Six Months

Three To Six Months

Tumula Tayo, Bayan Ko Mga Tula ni Jeffrey Roden Pak! Pak!Dalawang putok ng pag-aalanganPak! Pak! Pak!Tatlo pa’t halang na sa patayan Bumulagta na siya sa bagong-build-build-build na lansanganSumisirit ang dugo mula sa gripo na binutas ng balaUsap-usapan nila’y pusher,...